Knihovna NBT organismů

On-line knihovna NBT organismů zahrnuje vybrané geneticky upravené organismy (převážně plodiny), které vznikly s pomocí nových technik šlechtění (NBT, z angl. new breeding techniques), a které jsou buď již uvedeny na trh nebo se jejich uvedení na trh předpokládá v blízké době.

V knihovně NBT je možné vyhledávat dle následujících kritérií:

  • organismus - o jaký druh plodiny/živočicha se jedná
  • zacíleno na - zda je nová vlastnost organismu určená zejména pěstitelům, spotřebitelům, zpracovatelům/prodejcům a/nebo ke šlechtitelským účelům 
  • technika vzniku - jaká technika byla použita ke vzniku nové vlastnosti organismu
  • povoleno v EU - zda je NBT organismus povolen k uvedení na trh v EU

Základní zkratky použité v knihovně NBT:

  • CRISPR - jedna z metod nových technik šlechtění, z angl. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
  • GE - genetická editace, geneticky editovaný
  • GM - genetická modifikace, geneticky modifikovaný
  • GMO - geneticky modifikovaný organismus
  • NBT - nové techniky šlechtění (z angl. New Breeding Techniques)
  • TALE(N) - jedna z metod nových technik šlechtění, z angl. Transcription Activator Like Effector Nuclease(s)
organismus nová vlastnost technika vzniku
kukuřice nižší obsah fytátu zinkové prsty
lnička setá zvýšený obsah oleje CRISPR/Cas9
maniok rezistence vůči viru CRISPR/Cas9
meloun tolerance k herbicidům CRISPR/Cas9
avokádo (plod hruškovce) snížené hnědnutí dužiny plodu CRISPR/Cas9
okurka zvýšená tvorba plodů CRISPR/Cas9
pampeliška zvětšení kořenové biomasy, zvýšený výnos inulinu i přírodního kaučuku CRISPR/Cas9
petúnie delší doba květu CRISPR/Cas9
rajče plané zlepšený růst, více květů, větší plody, větší obsah lykopenu CRISPR/Cas9
prase odolnost vůči virové chorobě - PRRS (reprodukční a respirační syndrom prasat) CRISPR/Cas9
prase delece epitopů α-Gal a Neu5Gc, snížení humorální bariéry pro xenotransplantace zinkové prsty
pražman japonský zvýšený růst svaloviny CRISPR/Cas9
pšenice odolnost proti houbové chorobě TALEN
pšenice delší klidové období semen CRISPR/Cas9
rajče změněná barva plodu CRISPR/Cas9
rajče zvýšený obsah zdraví prospěšné GABA CRISPR/Cas9
rajče usnadnění sklizně CRISPR/Cas9
řepka tolerance k herbicidům (sulfonylmočoviny a imidazoliny) mutageneze pomocí oligonukleotidů
řepka tolerance k herbicidům (imidazoliny) mutageneze pomocí oligonukleotidů
řepka zvýšená pevnost šešulí CRISPR/Cas9

Vytvoření knihovny NBT finančně podpořily:

 Potravinářská komora ČR - Publikace vznikla v rámci Priority D (Bezpečnost potravin) výboru pro bezpečnost potravin a důvěru spotřebitele České technologické platformy pro potraviny ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR (dotační titul 10.E.a/2021).

  Velvyslanectví USA v České republice