Petúnie s delší dobou květu

  • organismus: petúnie
  • nová vlastnost: delší doba květu
  • zacíleno na: spotřebitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne

(c) Daria Chrobok, DC SciArt

Petúnie jsou rozšířené okrasné rostliny, které se těší velké oblibě díky rozmanitosti tvarů a barev květů. Pěstitelé petúnií si cení zejména jejich dlouhé životnosti. Rostliny vytvářejí nové květy po dlouhou dobu, tyto květy ale samy o sobě příliš dlouho nevydrží.

Jihokorejští vědci z Kyungpook National University identifikovali gen, který inhibuje produkci rostlinného hormonu (ethylenu) a vypnuli ho pomocí CRISPR/Cas9. Kultivační pokusy upravených rostlin ukázaly delší dobu kvetení jednotlivých květů.

Dle posouzení amerických úřadů (USDA) tyto petúnie nespadají pod regulaci jako GMO, tudíž nepodléhají ani označování.

Další práce zaměřené na editaci genomu petúnií pomocí CRISPR-Cas technologie nasvědčují tomu, že budou vedle stávajících postupů pro daný objekt přínosné.

Právě barevná rozmanitost květů a další výhodné vlastnosti petúnií vedly poměrně záhy vědce k využití petúnií jako modelu pro biotechnologické úpravy barvy květů, změny jejich vůně, ale i ke studiu podstaty a praktické využitelnosti mechanizmů vedoucích k „uspávání“ (umlčování projevu) příslušných genů, dědičné podmíněnosti tvorby fytohormonů (regulátorů růstu a vývoje u rostlin) a jejich vnímání. Zajímavé je, že poznatky získané při studiu změn barvy květů se komerčně uplatnily dříve u karafiátů než u petúnií.

Aktualizace ke dni: 14.1.2022

Původní vědecký zdroj:
Xu, J.; Kang, B.-C.; Naing, A. H.; Bae, S.-J.; Kim, J.-S.; Kim, H.; et al. CRISPR/Cas9-mediated editing of 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase1 (ACO1) enhances Petunia flower longevity. Plant Biotechnol. J. 2019, 18, 287–297.doi.org./10.1111/pbi.13197

Další zdroje:
Haselmair-Gosch, C.; Miosic, S.; Nitarska, D.; Roth, B. L.; Walliser, B.; Paltram, R.; et al. Great cause–small effect: Undeclared genetically engineered orange petunias harbor an inefficient dihydroflavonol 4-reductase. Front. Plant Sci. 2018, 9, 149. doi: 10.3389/fpls.2018.00149

Chopy, M.; Morel, P.; Rodriques Bento, S.; Vandenbussche, M. Genome editing by CRISPR- Cas9 technology in Petunia hybrida. Acta Hortic. 2020, 1283, 209–218. doi: 10.17660/ActaHortic.2020.1283.28

Tsuda, S.; Fukui, Y.; Nakamura, N.; Katsumoto, Y.; Yonekura-Sakakibara, K.; Fukuchi-Mizutani, M.; et al. Flower color modification of Petunia hybrida commercial varieties by metabolic engineering. Plant Biotechnol. 2004, 21, 377–386. https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.21.377