Pěstování rostlin ve vesmíru bez zásahu člověka je na dosah

10.6.2024 | Tereza Branyšová

Vědci z University of Illinois Urbana-Champaign v časopise Device představují autonomní, dálkově ovládané senzory, nazvané SPEARS2. Tyto vysoce roztažitelné senzory jsou schopny sledovat a přenášet informace o růstu rostlin bez nutnosti lidského zásahu. Profesorka chemického a biomolekulárního inženýrství Ying Diao, která studii vedla spolu s profesorem biologie rostlin Andrewem Leakeyem navíc uvádí, že tyto senzory, vyrobené z polymeru, jsou odolné vůči vlhkosti a teplotě a mohou se roztahovat o více než 400 %. Tím je zajištěno, že k rostlině zůstávají připevněny i během jejího růstu a mohou vysílat bezdrátový signál na vzdálené monitorovací místo.

Tým pod vedením profesorky Diao přistoupil k projektu s cílem vytvořit vysoce spolehlivé, roztažitelné elektronické zařízení. Původně plánované zdokonalení mělo trvat několik měsíců, avšak vývoj senzoru SPEARS2 nakonec vyžadoval tříleté intenzivní úsilí. Hlavním problémem byl polymer, ze kterého bylo zařízení vyrobeno, neboť bylo nutné dosáhnout požadované měkkosti a roztažitelnosti.

Po vyřešení problémů s roztažitelností následovala fáze zajištění konzistence výsledků při práci s nositelnou elektronikou v extrémních podmínkách, jako je vysoká vlhkost a rychlý růst rostlin. I tento problém se vědcům nakonec podařilo překonat.

Tento technologický pokrok, motivovaný především potřebami astronautů pěstovat udržitelným způsobem zeleninu během dlouhých misí, umožňuje provádět přesná neinvazivní měření růstu rostlin v reálném čase. Přesto je stále prostor pro další výzkum. Zmiňovaná studie se totiž zaměřuje především na rostliny rostoucí směrem vzhůru, jako je kukuřice. Vědci proto plánují rozšířit svou metodiku a vytvořit systém schopný sledovat růst rostlin i směrem dolů. Kromě toho tým pracuje na schopnosti snímat a monitorovat chemické procesy na dálku.  
 

Zdroje: