BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Konference Nové techniky šlechtění (NBT) – naděje v boji s klimatickou změnou

Pozvánka na akci 

Dne 26.5.2022 proběhne na VŠCHT v Praze (Technická 3, Praha 6, posluchárna BI) konference „Nové techniky šlechtění (NBT) – naděje v boji s klimatickou změnou“ pořádaná spolkem Biotrin, z.s. a VŠCHT
 
Cílem konference je seznámit účastníky s potenciálem NBT pro řešení i prevenci dopadů klimatických změn. Přednesena budou následující témata:
  • Novinky ze světa GMO – Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR v Olomouci)
  • Organisms modified by New Genomic Techniques: database, trends and detection methods – Dr. Frédéric Debode (Walloon Agricultural Research Center v Belgii)
  • NBT v širších souvislostech – RNDr. Slavomír Rakouský, CSc. (Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích)
  • Genetické modifikace na rozhraní základního a aplikovaného výzkumu – RNDr. Roman Hobza, Ph.D. (Biofyzikální ústav AV ČR v Brně)
  • Editace genomu pomocí rostlinných virů – Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR v Praze)
Bližší informace naleznete v programu a pozvánce (ke stažení níže). Konference je pořádána s podporou CropLife Europe a Potravinářské komory ČR.
 
Vstup na konferenci je zdarma, z důvodu omezené kapacity sálu je preferována online registrace prostřednictvím emailu info@biotrin.cz do 15. května 2022.
 
 

 

Aktuálně

MÁTE MOŽNOST VYJÁDŘIT SE!
Veřejná konzultace | Evropská komise


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top