BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Pozvánka na International Conference on GMO Analysis and New Genomic Techniques

V Berlíně se bude v březnu konat koneference s názvem "International Conference on GMO Analysis and New Genomic Techniques".

Konference si klade za cíl podpořit diskuzi mezi vědci z celého světa o stavu a výzvách pro monitoring, detekci a identifikaci GMO, s důrazem na rychle se vyvíjející metody detekce, a přispět k budování kapacit pro odborníky a laboratoře zapojené do detekce a identifikace GMO. Je možná prezenční i on-line účast.

Důležité informace:

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top