Pozvánka na International Conference on GMO Analysis and New Genomic Techniques

9.2.2023 |

V Berlíně se bude v březnu konat koneference s názvem "International Conference on GMO Analysis and New Genomic Techniques".

Konference si klade za cíl podpořit diskuzi mezi vědci z celého světa o stavu a výzvách pro monitoring, detekci a identifikaci GMO, s důrazem na rychle se vyvíjející metody detekce, a přispět k budování kapacit pro odborníky a laboratoře zapojené do detekce a identifikace GMO. Je možná prezenční i on-line účast.

Důležité informace: