PF 2024

18.12.2023 | Simona Lencová

Rok 2023 se pomalu, ale jistě chýlí svému konci. Na řadu tak přichází bilancování, co nám předešlý rok dal, i plánování aktivit do roku nového. 

V BIOTRINu si velmi vážíme toho, že jsme mohli pokračovat v naší činnosti a že byl uplynulý rok jako již tradičně bohatý na aktivity v oblasti moderních biotechnologií. Začněme tedy krátkým ohlédnutím. 

Pro BIOTRIN se rok 2023 nesl ve znamení modernizace. Změnili jsme logo, aktualizujeme webové stránky a rozšířili své působení na sociálních sítích, jejichž prostřednictvím cílíme na zvýšení dosahu našich aktivit. Kromě Facebooku, Twitteru a YouTube nás tak nově můžete sledovat i na Instagramu.

Avšak co se týče aktivit, zachovali jsme portfolio našich již tradičních činností. Pokračovali jsme v pravidelném publikování novinek v oblasti moderních biotechnologií a autorských komentářů k zajímavým tématům. Aktualizovali jsme knihovnu NBT organismů a rozšířili ji o 12 nových položek. Uspořádali jsme mezinárodní seminář na atraktivní téma Vesmírné biotechnologie a vydali na něj navazující publikaci, speciální číslo bulletinu Svět biotechnologií: Vesmírné biotechnologie. Na sociálních sítích jsme zavedli zcela novou, pravidelnou rubriku „Víte, že?“ se stručnými zajímavostmi z oblasti genetických modifikací, nových geonomických technik, jejich základního výzkumu i aplikací v praxi.

Autorka obrázku: Ing. Barbora Hošková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

A na co se můžeme společně těšit v roce novém? Rok 2024 se může stát přelomovým pro evropskou legislativu a nové techniky šlechtění. I nadále Vás proto budeme informovat o aktuálním dění, a to nejen prostřednictvím výše zmíněných, zavedených činností, ale i (zatím tajných) novinek, jež pro Vás již nyní intenzivně chystáme.

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2024, zejména pevné zdraví!

BIOTRIN, z.s.