Ohlédnutí za seminářem Vesmírné biotechnologie

24.10.2023 |

Vesmírné biotechnologie byly tématem semináře, který se uskutečnil 14. září 2023 v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) a online. Seminář pořádal Biotrin, z.s. společně s VŠCHT, za podpory Velvyslanectví USA v ČR, České technologické platformy pro potraviny a CropLife Europe.

Atraktivní téma přilákalo více než 100 účastníků širokého profesního zaměření – od šlechtitelských subjektů, přes osiváře, zástupce sektoru potravin a krmiv až po zástupce Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství a jejich kontrolních organizací; zúčastnili se také vědečtí pracovníci, studenti středních i vysokých škol a novináři. Díky simultánnímu tlumočení a online přenosu měla akce i mezinárodní dosah. 

V rámci semináře byly předneseny čtyři přednášky. Díky jejich rozmanitosti a obsáhlé diskusi na ně navazující byla zmíněna řadu aspektů souvisejících s šlechtěním plodin na oběžné dráze, a to jak z hlediska základního výzkumu, tak i praktického využití. 

Jako první se slova ujal doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc. s prezentací na téma Vznik života, dynamický genom a síť života. Přednes byl poutavým zahájením celé akce a zahrnoval mnohé informace o vzniku života na Zemi a nejstarších organismech světa a především o dynamickém genomu se zaměřením na funkci transpozonů.

Na přednášku doc. Kejnovského navázal prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. s tématem Vesmírné mikrogravitace s českou stopou, v němž zmínil fyzikální aspekty ovlivňující šlechtění plodin na oběžné dráze a shrnul vývoj oboru vesmírné biologie v posledních desetiletích.

Třetím přednášejícím byl Mgr. Ivan Kulich, Ph.D. Jeho prezentace na téma Gravitace a růst kořene pokračovala v tématice vlivu vesmírného prostředí a gravitace na růst rostlin a vnesla hlubší vhled do probíhajícího výzkumu na toto téma, jemuž se dr. Kulich ve své vědecké kariéře aktivně věnuje. 

Poslední prezentace byla přednesena zahraničním řečníkem, Dr. Chrisem Dardickem. Téma Biotechnologické plodiny pro mimozemské potravinové systémy již bylo zaměřeno výhradně na rostlinný výzkum ve vesmíru. Kromě přehledu plodin pěstovaných na oběžné dráze, požadavků na pěstování i výzev, jimž produkce plodin ve vesmíru čelí, byla zmíněna i témata související s komercializací výzkumných úspěchů. 

Příjemným oživením akce byla účast astrofyzika a popularizátora vědy RNDr. Jiřího Grygara, CSc. v diskuzi navazující na přednášky, jenž díky svým bohatým zkušenostem z oboru astronomie a astrofyziky podnítil řadu dalších otázek a námětů pro neformální debatu, která proběhla v kuloárech po skončení semináře.

Pro zájemce, kteří neměli možnost se semináře zúčastnit i pro ty, jež si chtějí osvěžit paměť a připomenout si některá zmíněná témata, je k dispozici záznam jednotlivých  přednášekplaylist z nich sestávající a podcast na našem YouTube kanálu.

Na seminář také naváže vydání speciální čísla bulletinu Svět biotechnologií, na nějž se můžete těšit již příští týden na našich stránkách.

 

FOTOGALERIE: