Nová položka v NBT knihovně – Rajče s urychleným opadem květů

27.6.2024 | Tereza Branyšová

Opad orgánů, jako jsou květy, plody, listy, a kořeny, hraje zásadní roli ve vývoji a reprodukční úspěšnosti rostlin. Tento proces, nazývaný abscise, je pečlivě regulován fytohormony. Kyselina jasmonová tento děj podporuje, zatímco auxin ho naopak potlačuje. 

Nedávno se vědcům podařilo identifikovat transkripční faktor SIHB15A, který se ukázal být klíčovým regulátorem abscise u květů rajčete a který je ovlivňován zmiňovaným auxinem. Experimenty s editací faktoru SIHB15A pomocí technologie CRISPR-Cas9 ukázaly, že jeho modifikace vede k urychlení (snížená exprese) nebo oddálení opadu květů (zvýšená exprese). Vypnutí genu pro SIHB15A navíc způsobilo změny v expresi genů, které se podílejí na biosyntéze kyseliny jasmonové, což dále potvrzuje jeho významnou roli v tomto procesu.

Tyto poznatky mohou přinést nové strategie pro vytváření plodin vhodných pro různé technologie pěstování a sklizně, s vyššími a stabilnějšími výnosy.

Více na: Rajče s urychleným opadem květů

Autor textu položky v knihovně NBT: Slavomír Rakouský