BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Pampeliška se zvýšeným výnosem kaučuku

  • plodina: pampeliška
  • nová vlastnost: zvětšení kořenové biomasy, zvýšený výnos inulinu i přírodního kaučuku
  • země: Německo
  • zacíleno na: zpracovatele/prodejce
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • stav: výzkum
  • povoleno v EU: ne
Pampeliška se zvýšeným výnosem kaučuku
(c) Daria Chrobok, DC SciArt

Kaučuk je součástí mnoha předmětů, s nimiž se každodenně setkáváme: pneumatiky, omítky, těsnění, gumové holínky nebo tenisky. Až dosud byl přírodní kaučuk (latex) získáván převážně z gumovníku (fíkovníku pryžodárného). S rostoucí poptávkou po přírodním kaučuku a obtížemi, které pěstování gumovníku přináší (např. pomalý růst, striktní klimatické požadavky, náchylnost monokulturních plantáží k napadení škůdci nebo náklady na přepravu surovin z odlehlých oblastí), se rozšířilo hledání alternativních zdrojů této suroviny.

Pampeliška koksaghyz (Taraxacum koksaghyz), nazývaná „ruská pampeliška“, se v poslední době stala slibnou alternativou ke kaučukovníku díky své schopnosti produkovat a skladovat značné množství přírodního kaučuku a inulinu (zásobní látka některých rostlin) v kořenech. Domestikace pampelišky ruské však vyžaduje vývoj stabilních agronomických znaků.

Vědci z Münsterské univerzity dokázali identifikovat a s pomocí CRISPR/Cas9 odstranit příslušný gen z ruské pampelišky, což vedlo k pozitivnímu vlivu na růst kořenů. Ve srovnání s kontrolní skupinou vykazovaly upravené rostliny zlepšenou morfologii kořenů, zvýšení kořenové biomasy a zvýšený výnos inulinu i přírodního kaučuku.

Souběžně s tím pokračuje studium chemických procesů a rostlinných struktur, které vedou ke tvorbě a hromadění kaučuku a také ovlivňují jeho kvalitu. Například při podrobnějším studiu klíčového enzymu pro štěpení zásobního inulinu – fruktan 1-exohydrolasy (1-FEH) na cukry fruktózu a sacharózu se ukázalo, že při jeho trvalé aktivaci prostřednictvím genetických manipulací dojde téměř ke zdvojnásobení obsahu kaučuku v kořenech koksaghyzu, aniž by byla dotčena zdatnost rostlin.

Další poznatky vědců z Münsterské univerzity nasvědčují tomu, že některé cyklické triterpeny (CT), které se vytváří v mléčnicích pampelišky, kde se latex hromadí, mají významný vliv na mechanické vlastnosti kaučuku. Snížení obsahu CT by bezesporu zlepšilo možnosti průmyslového využití kaučuku z koksaghyzu.


Původní vědecký zdroj:
Wieghaus, A., Prüfer, D., Schulze Gronover, C. (2019): Loss of function mutation of the Rapid Alkalinization Factor (RALF1)-like peptide in the dandelion Taraxacum koksaghyz entails a high-biomass taproot phenotype. PLoS ONE 2019;14:e0217454. doi:10.1371/journal.pone.0217454

Další zdroje:

Cherian, S., Ryu, S. B., Cornish, K. (2019): Natural rubber biosynthesis in plants, the rubber transferase complex, and metabolic engineering progress and prospects. Plant Biotechnol. J. 17: 2041–2061. doi: 10.1111/pbi.13181

Stolze, A., Wanke, A., van Deenen, N., Geyer, R., Prüfer, D., Schulze Gronover, C. (2017): Development of rubber-enriched dandelion varieties by metabolic engineering of the inulin pathway. Plant Biotechnol. J. 15:740–753. doi: 10.1111/pbi.12672

van Deenen, N., Unland, K., Prüfer, D., Schulze Gronover, C. (2019): Oxidosqualene cyclase knock-down in latex of Taraxacum koksaghyz reduces triterpenes in roots and separated natural rubber. Molecules 24: 2703. doi:10.3390/molecules24152703
 

Aktualizace ke dni: 15.11.2021

Aktuálně

NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top