BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Řepka 5715 tolerantní k herbicidům

  • organismus: řepka
  • nová vlastnost: tolerance k herbicidům (sulfonylmočoviny a imidazoliny)
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: mutageneze pomocí oligonukleotidů
  • povoleno v EU: ne
Řepka 5715 tolerantní k herbicidům
(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Řepka olejka je celosvětově jednou z nejvýznamnějších olejnin. Není tak divu, že je snaha o její efektivnější pěstování a vyšší výnosy v popředí zájmu pěstitelů a šlechtitelů.

Řepka 5715 byla získána konvenčním šlechtěním dvou linií tolerantních k herbicidům, linie BnALS-57 a komerčně dostupné odrůdy řepky Clearfield SP Cougar CL. Nese dva kompletní genomy označené "A" a "C"; každý z nich obsahuje gen pro enzym acetohydroxykyselinovou syntázu (AHAS), známý také jako acetolaktát syntáza (ALS). Jde o klíčový enzym při syntéze aminokyselin podílejících se na růstu rostliny, zde se specifickou jednonukleotidovou mutací (gen ahas1 v genomu C z BnALS-57 a gen ahas3 v genomu A z Clearfield SP Cougar CL).

Jednonukleotidová mutace v podjednotkách každého z enzymů AHAS vede ke konformačním změnám v jejich konfiguraci, což snižuje vazebnou afinitu herbicidů na bázi sulfonylmočoviny a imidazolinu a řepka je vůči nim tolerantní.

Rostliny z pokročilé šlechtitelské generace byly podrobeny dalším analýzám a trvale vykazovaly toleranci ke zmíněným herbicidům, což fenotypově potvrzuje stabilní dědičnost tohoto znaku.


Zdroje:

Healt Canada, 2016 [online]. Novel Food Information - Cibus Canola Event 5715 (Imidazolinone and Sulfonylurea Herbicide Tolerant). [cit. 11.11.2021]. Dostupné z: http://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/genetically-modified-foods-other-novel-foods/approved-products/novel-food-information-cibus-canola-event-5715-imidazolinone-sulfonylurea-herbicide-tolerant.html

Database EUginius (EUropean GMO INItiative for a Unified Database System), 2021 [online]. Cibus Canola Event 5715. [cit. 29.11.2021]. Dostupné z: https://euginius.eu/euginius/pages/gmo_detail.jsf?gmoname=5715

 

Aktualizace ke dni: 17.1.2022

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTubeZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN 

 

Top