Rajče s vysokým obsahem GABA

  • organismus: rajče
  • nová vlastnost: zvýšený obsah zdraví prospěšné GABA
  • zacíleno na: spotřebitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne

(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Rajče jedlé je pěstováno téměř ve všech zemích světa, proto je na editaci jeho genomu (GE) zaměřeno mnoho výzkumných projektů: Jedním z výzkumných cílů je i zvýšení obsahu kyseliny gama-aminomáselné (GABA, z angl. gamma aminobutyric acid) - biogenního aminu, který snižuje krevní tlak a napomáhá k psychické pohodě. 

Takto vylepšená, tzv. biofortifikovaná, rajčata byla vyvinuta japonskou společností Sanatech Seed a nesou jméno “Sicilian Rouge High GABA“. V porovnání s běžnými rajčaty obsahují čtyřikrát až pětkrát více GABA. Tato GE rajčata již byla v září 2021 uvedena na trh pro spotřebitele, zatím však jen v omezeném rozsahu v Japonsku. S širším komerčním využitím společnost Sanatech Seeds (resp. Pioneer EcoScience, která má na starosti prodej a marketing GABA rajčat) ale nepospíchá, plánuje hlavně distribuci sazenic pro domácí pěstování zdarma. 

GE odrůda rajčete byla vyvinuta metodou CRISPR/Cas9, transformací zprostředkovanou Agrobacterium tumefaciens s T-DNA obsahující kódující sekvenci pro nukleasu Cas9 a sekvence DNA pro malé naváděcí gRNA. Netransgenní linie byly získány křížením. Komercionalizovaná linie č. 87-17 byla vybrána na základě počtu semen a obsahu GABA. Tato odrůda obsahuje inzerci jedné báze v cílovém místě, což indukuje stop kodon bezprostředně proti směru od autoinhibiční domény na C-konci.

Aktualizace ke dni: 9.3.2022

Původní vědecký zdroj:

Nonaka, S., Arai, C., Takayama, M., Matsukura, C., Ezura, H. Efficient increase of y-aminobutyric acid (GABA) content in tomato fruits by targeted mutagenesis. Nature Sci. Rep. 2017, 7, 7057. doi:10.1038/s41598-017-06400-y

Další zdroj:

Sanatech-seed: Product trait - high GABA [cit. dne 9.3.2022]. Dostupné z: https://sanatech-seed.com/en/products-en/