Rajče se snazší sklizní

  • organismus: rajče
  • nová vlastnost: usnadnění sklizně
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne

(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Rajče jedlé se pěstuje téměř ve všech zemích světa, proto je jeho genová editace (GE) součástí mnoha výzkumů.

Jedním z nich je i úprava genu j-2 pro J-2 MADS-box cíleným knock-outem. Protein J-2 kontroluje zrání meristému (dělivého pletiva) a architekturu květenství.

Rajčata, stejně jako např. růže, si k opadávání neoplozených květů nebo zralých plodů vyvíjejí specializovanou odlučovací vrstvu (angl. abscission zone, AZ), která se tvoří mezi květem/plodem a hlavním tělem rostliny. Odlučovací vrstva je obvykle bohatá na korkové buňky, a zralý plod se díky ní lépe odlučuje.

Sklizené plody se stopkami a zeleným kalichem však představují problém pro přepravu (stopky způsobují otlaky dalších plodů a snížení jejich kvality) a při zpracování plodů na pyré, kde zelené části rostliny jsou nežádoucí (snižují kvalitu drti).

Vyřazení genu j-2 z funkce má za následek snazší odtržení plodu (bez stopky a kalichu) od rostliny. Bylo ukázáno, že takové odtržení má nejen příznivý vliv na sklizeň, ale dokonce zlepšuje výnos plodů díky snížené ztrátě vody nebo poranění plodů či rostlin.

Inspirací k této mutaci byly výzkumníkům z belgické a francouzské univerzity (University of Liège a University of Paris-Saclay) dvě přirozené variace tohoto knock-outu j-2 genu MADS-box.

Genově upravený kultivar rajčete označovaný jako GE-J2 byl připraven editací rostlinných buněk pomocí techniky CRISPR/Cas9, konkrétně s dvěma jednořetězcovými naváděcími sgRNA cílenými na třetí a čtvrtý exon (nekódující úsek) genu.

Tato specializovaná tkáň je u rajčat důležitým agronomickým faktorem, který má vliv na výnos a kvalitu sklizně. Absence odlučovací vrstvy v GE-J2 rajčatech, umožňující jejich snadnější sklizeň, byla potvrzena analýzou fenotypu.

Aktualizace ke dni: 30.4.2024


Zdroje:

Roldan, M. V. G.; Périlleux, C.; Morin, H.; Latrasse, D.; Benhamed, M.; Bendahmane, A. Natural and induced loss of function mutations in SlMBP21 MADS-box gene led to jointless-2 phenotype in tomato. Sci. Rep. 2017, 7, 4402. https://www.nature.com/articles/s41598-017-04556-1

Database EUginius (EUropean GMO INItiative for a Unified Database System), 2021 [online]. GE-J2 Tomato. [cit. 11.11.2021]. Dostupné z: https://euginius.eu/euginius/pages/gmo_detail.jsf?gmoname=GE-J2+Tomato