Pražman japonský s větší svalovinou

  • organismus: pražman japonský
  • nová vlastnost: zvýšený růst svaloviny
  • zacíleno na: šlechtitele/chovatele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne

(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Pražman japonský (Pagrus major) je mořská ryba s měděně červenou barvou a velkou hlavou se zakřiveným hřbetním profilem. Díky svému vzhledu, barvě a chutnému masu se pražman stal oblíbenou potravinou v evropských středomořských státech i v Asii.

V Japonsku má vysokou cenu a používá se při různých příležitostech, jako jsou svatby a festivaly. V Japonsku je nazýván „Madai“ a je považován za „krále ryb“. O jeho oblíbenosti svědčí i fakt, že podle FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) představuje produkce pražmana 10 % celkové akvakultury v Japonsku.

Společnost Regional Fish Co., Ltd. ve spolupráci s Kjótskou a Kindaiskou Univerzitou, japonským Ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních věcí a Ministerstvem zemědělství, lesnictví a rybolovu iniciovala vývoj geneticky upraveného (GE, z angl. gene edited) pražmana japonského tak, aby upravené ryby rostly větší než jejich konvenční protějšky.

Ke genetické úpravě byla využita metoda CRISPR/Cas9, pomocí níž byl vyřazen protein myostatin (Pm-mstn) omezující růst svalů. Tím bylo docíleno neregulovaného růstu svaloviny. Ve srovnání s nemodifikovanými druhy tak bylo v GE pražmanovi docíleno nárůstu svaloviny až o 20 % při stejném množství potravy.

Genetické modifikace ryb by tak umožnily snížit náklady na farmový chov ryb a přispěly k zajištění dostatku potravin pro rostoucí světovou populaci.

V Japonsku byl GE pražman uveden na trh v říjnu 2021.

 

Zdroje:

https://www.nature.com/articles/s41587-021-01197-8

https://www.isaaa.org/blog/entry/default.asp?BlogDate=1/19/2022

Growth performance of myostatin knockout red sea bream Pagrus major juveniles produced by genome editing with CRISPR/Cas9 - PubAg (usda.gov)

Production of a breed of red sea bream Pagrus major with an increase of skeletal muscle mass and reduced body length by genome editing with CRISPR/Cas9 - ScienceDirect

 

Aktualizace ke dni: 12.5.2024