Pšenice s delším klidovým obdobím semen

  • organismus: pšenice
  • nová vlastnost: delší klidové období semen
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne

(c) Daria Chrobok, DC SciArt

V asijských monzunových oblastech vede klíčení obilí na poli před sklizní k výraznému zhoršení kvality zrna. Takzvaná klidová fáze semene, tj. fáze před klíčením, je proto jednou z nejdůležitějších agronomických charakteristik obilovin. Delší klidová fáze je zde velmi důležitým šlechtitelským cílem.

Vědci na Okayama University v Japonsku upravili pomocí CRISPR/Cas9 genom pšenice, v kterém docílili trojnásobného knock-outu genu Qsd1. Podařilo se jim tak funkčně eliminovat všechny chromozomové sady genu zapojeného do regulace délky klidové fáze (dormance) semen.

Genově upravené rostliny vykázaly podstatně delší klidovou fázi semen ve srovnání s planým typem pšenice. To je přínosem před sklizní, kdy se omezuje nežádoucí klíčení obilí, a zlepšuje se tak kvalita sklizeného zrna.

Navíc takto získaná nová linie pšenice je netransgenní, tedy nebude pravděpodobně spadat pod regulační procesy jako geneticky modifikované organismy (GMO).

Aktualizace ke dni: 17.1.2022


Původní vědecký zdroj:
Abe, F.; Haque, E.; Hisano, H.; Tanaka, T.; Kamiya, Y.; Mikami, M.; et al. Genome-edited triple-recessive mutation Age Seed Dormancy in wheat. Cell Rep. 2019, 28,1362–1369.e4. doi:10.1016/j.celrep.2019.06.090