Publikace - oblast Biotechnologie

Zde najdete publikace, které vydal BIOTRIN, z.s. nebo se na jejich vydání významně podílel.

Bílá kniha

Bílá kniha byla vydaná českými vědeckými pracovníky, jako vyjádření názoru na evropské regulace zemědělských biotechnologií. Tato bílá kniha je reakcí na dokument Rady ministrů životního prostředí ze 4. prosince 2008,...

GMO bez obalu

Zhruba před 10 tisíci lety „moderní“ člověk Homo sapiens sapiens zahrabal první semena rostlin do země a ke svému úžasu zjistil, že touhle metodou lze snadno získat požadovanou rostlinu, aniž by musel přesidlovat celý svůj...

Průvodce biotechnologiemi

Biotechnologie se stává denním tématem. Zasloužily se o to jak úspěchy – lidský inzulin, Bt-rostliny šetřící insekticidy a ovce Dolly –, tak zapřisáhlí odpůrci jakýchkoli genetických modifikací, kteří hledají všemožné...

Učební texty (2007)

Byly doby, kdy se zápisy z přednášek přepisovaly na blány a na Spolku posluchačů přírodních věd (SPPV) se na cyklostylu vyráběla skripta. Nebyla reprezentativní, ale levná a velice aktuální. Pokrok se nezadržitelně valil a...