Stanovisko BIOTRINU k novým technikám šlechtění (NBT)

BIOTRIN z.s. považuje nové techniky šlechtění (NBT) za neocenitelný nástroj šlechtitelů v dnešní době. Jsme přesvědčeni, že aplikace produktů NBT je nezbytným předpokladem moderního zemědělství, založeného na nižších vstupech, zjednodušených a bezpečnějších pracovních postupech, zdravějších produktech a šetrnějším přístupu k životnímu prostředí. BIOTRIN jednoznačně podporuje praktické využití produktů NBT v zemědělství a navazujících oblastech.

Z tohoto pohledu proto nemůžeme podpořit nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD), které produktům NBT přisuzuje stejně přísný, dnes již rigidní až nefunkční, schvalovací proces jako u geneticky modifikovaných organismů (GMO). Právě naopak, rozhodnutí ESD odmítáme a považujeme jej za špatné.

Jedinou možností do budoucna je tak, dle našeho názoru, změna celého konceptu regulace GMO v EU. Evropští zákonodárci by měli reflektovat vědecké i praktické poznatky získané za dvě dekády, kdy jsou současné GMO široce používané.

Nový koncept by se měl více zaměřit na nové vlastnosti a nikoliv na použitou techniku, protože z dosavadního vývoje je zcela zřejmé, že technika nemá pro bezpečnost nijak zásadní vliv a navíc se techniky stále vyvíjejí a mění. Změna legislativy je v zájmu evropských pěstitelů, ochránců přírody, akademických pracovišť, malých i velkých šlechtitelských organizací, ale i spotřebitelů.

Domníváme se, že nyní nastal čas na radikální změnu v přístupu k moderním biotechnologiím, pokud Evropa nechce sama sebe chytit do pasti a stát se zcela závislou na dodávkách potravin a krmiv ze třetích zemí!

 

Stanovisko bylo vydáno dne 13. září 2018 k příležitosti konání mezinárodní konference "New Breeding Techniques (NBT) - Hope for Agriculture and Food Chain".

Stanovisko v .pdf formátu ke stažení zde: