Moderní biotechnologie v kostce - výzkum a zemědělská praxe

Začátkem letošního roku vydalo Ministerstvo zemědělství - Odbor bezpečnosti potravin ve spolupráci s BIOTRINem novou publikaci v oblasti moderních biotechnologií.

  

Cílem publikace je zvýšit povědomí široké veřejnosti o moderních biotechnologiích, produktech vyvinutých s využitím nových technik šlechtění (NBT) i klasických geneticky modifikovaných organismech (GMO), hodnocení bezpečnosti těchto produktů i složitém procesu jejich schvalování a uvádění na trh. Publikaci jistě uvítá i zemědělská veřejnost, neboť na jednom místě jsou shrnuty všechny důležité informace, týkající se nakládání s těmito produkty.

Publikace přináší:

  • přehled základních informací o GMO, klasických geneticky modifikovaných (GM) plodinách a nových technikách šlechtění,
  • přehledy GM plodin povolených pro pěstování v Evropské unii (tj. i v České republice) i ve světě,
  • informace o posuzování bezpečnosti GM plodin a jejich produktů,
  • legislativní předpisy pro schvalování GM plodin pro uvedení na trh,
  • pravidla pro pěstování GM plodin,
  • pravidla pro označování GM plodin a jejich produktů po uvedení na trh,
  • možnosti detekce GM produktů,
  • budoucí aplikace klasických GM a NBT v rostlinné výrobě. 

Publikace je doplněna přehlednými tabulkami, grafy, doprovodnými fotografiemi, obrázky i ilustracemi "na míru".

        

 

V elektronické verzi je ke stažení na stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin (ICBP). 

Viz https://bezpecnostpotravin.cz/nova-publikace-moderni-biotechnologie-v-kostce.aspx

K dostání ZDARMA je také tištěná verze publikace - v případě zájmu o tuto tištěnou verzi publikace kontaktujte přímo ICBP na icbp.objednavky@mze.cz.

 

Zdroj: https://bezpecnostpotravin.cz/nova-publikace-moderni-biotechnologie-v-kostce.aspx