BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Bílá kniha

Bílá kniha (White Book)Bílá kniha byla vydaná českými vědeckými pracovníky, jako vyjádření názoru na evropské regulace zemědělských biotechnologií.

Tato bílá kniha je reakcí na dokument Rady ministrů životního prostředí ze 4. prosince 2008, odvolávající se na výzvu Komise, aby EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) nejpozději do března 2010 vytvořila nová pravidla pro hodnocení rizika GMO pro životní prostředí. Rada vyzývá Členské státy, aby zajistily plnou účast své vědecké komunity v konzultacích EFSA věnovaných splnění výzvy Komise a k vytvoření mezinárodní soustavy evropských vědeckých organizací všech disciplin spojených s ekologickými hledisky a s hodnocením rizika spojeného s pěstováním a využitím geneticky modifikovaných organismů pro potraviny a krmiva.

Akademická obec České Republiky jako předsednického státu se touto problematikou zabývala a závěry shrnula v Bíle knize. Bude vydána v angličtině, aby mohla být rozeslána evropským vědeckým organizacím a posléze orgánům EU, zejména EFSA. Jelikož se týká zájmů našich zemědělců a potravinářů, náleží k ní tento český výtah.

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top