Průvodce biotechnologiemi

Biotechnologie se stává denním tématem. Zasloužily se o to jak úspěchy – lidský inzulin, Bt-rostliny šetřící insekticidy a ovce Dolly –, tak zapřisáhlí odpůrci jakýchkoli genetických modifikací, kteří hledají všemožné důvody k šíření nedůvěry ke GMO. Naopak firmy, které s GMO obchodují, nešetří reklamou v jejich prospěch. Biotechnologie zasahuje do obchodu i do politiky. Není snadné orientovat se ve spoustě informací, mnohdy protichůdných. Tato brožura chce odpovědět na nejzákladnější otázky: Co je GMO? Jaká je úloha DNA? Co jsou to mutace? Co je podstatou genového inženýrství? Co přineslo a co můžeme čekat? Kde jsou rizika a jak a kdo je kontroluje? Brožura by měla čtenáři pomoci, aby věděl nejen, co jí, ale také, o čem mluví.

René Kusters, Evelien De Vlieger, Sooike Stoops, Ann Van Gysel, Bruno Verleyen

10267 - 104 str., brož., celobar., cena 145,-
ISBN 80-200-1350-4 EAN 9788020013507