BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Učební texty

Byly doby, kdy se zápisy z přednášek přepisovaly na blány a na Spolku posluchačů přírodních věd (SPPV) se na cyklostylu vyráběla skripta. Nebyla reprezentativní, ale levná a velice aktuální. Pokrok se nezadržitelně valil a skripta se začala vydávat jako knihy; s recenzním řízením, redakčním zpracováním, korekturami – takže mají termín vydání jako kniha, vypadají jako kniha a stojí jako kniha. Také stárnou jako kniha. Vyjdou rok od odevzdání rukopisu a u rychle se vyvíjejících oborů (který se nevyvíjí?) autor nebude podstupovat stejný proces a student opět sahat do kapsy, aby se objevily jakési „Dodatky“.

Je proto výhodnější učební texty svěřit internetu nežli papíru. Proto na tomto webu uvádíme texty z oblasti interakce biotechnologie a společnosti. Jako průsečík moderního vědeckého oboru a turbulentního politického a ekonomického prostředí se tato tematika mění velmi rychle a papír nevyhovuje.

Pro nižší stupně škol doporučujeme jako zdroj anglicky psané stránky na Scitable.

Kapitoly Biotechnologie a společnost

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTubeZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN 

 

Top