PF 2022

20.12.2021 |

Promítání filmu s následnou diskuzí, vytvoření nové NBT databáze, vydání bulletinu Svět biotechnologií, diskuze v TV Zemědělec, vydání publikace ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, pravidelné zveřejňování novinek z oblasti biotechnologií, autorské komentáře k aktuálnímu dění … to je výčet stěžejních aktivit BIOTRINu v letošním roce.


Autorka obrázku: Ing. Barbora Hošková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze


Je za námi další rok, který byl bohatý na aktivity v oblasti biotechnologií a my jsme rádi, že ani pokračující COVIDové období výrazně neomezilo činnost našeho spolku.

Na začátku roku jsme ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vydali publikaci „Moderní biotechnologie v kostce – výzkum a zemědělská praxe“, která shrnuje všechny důležité aktuální informace týkající se produktů tradičních genových modifikací (GMO) i nových technik šlechtění (NBT).

V květnu jsme zveřejnili nové číslo Světa biotechnologií, tentokrát zaměřené na téma jedlých vakcín. Z původně zamýšlené stručné novinky na web se nám vyklubala 13stránková publikace, nabitá spoustou informací o alternativním, neinjekčním způsobu aplikace vakcín do lidského těla a doprovázená originálními obrázky na míru od Ing. Barbory Hoškové z VŠCHT v Praze.

Začátkem září proběhla v TV Zemědělec diskuze na téma GMO, kde za BIOTRIN vystoupil RNDr. Slavomír Rakouský, CSc., který srozumitelnou formou shrnul vše podstatné i aktuální, co se týká pěstování geneticky modifikovaných plodin.

V říjnu proběhla dlouho očekávaná a několikrát odkládaná akce BIOTRINu – promítání filmu „Dosyta nakrmeni“ (Well fed) s následnou diskuzí s jedním z jeho tvůrců. Kdo jste ještě neměli příležitost film shlédnout, udělejte si – třeba mezi svátky – čas a na film (s českými titulky) se podívejte, stojí to za to!

V listopadu jsme po celoročních přípravách zveřejnili novou NBT databázi, která zahrnuje vybrané plodiny vzniklé s pomocí NBT, zejména CRISPR/Cas9 a TALEN. Prozatím jsme vytvořili 34 položek, další přibydou v příštím roce; databázi chceme pravidelně aktualizovat.

Během celého roku jsme pak pro vás připravovali novinky z oblasti biotechnologií a zveřejňovali je na našem webu. Čas od času jsme novinky proložili originálními a zajímavými autorskými komentáři prof. RNDr. Zdeňka Opatrného, CSc., emeritního profesora PřF UK v Praze a dlouholetého člena BIOTRINu: Plesnivý kalendář | BIOTRIN, Genetické nůžky na český chmel | BIOTRIN, Rýže železná a zlatá? | BIOTRIN, Kosmické šlechtění – naděje nebo podfuk? | BIOTRIN a Rozsáhlý veřejný dialog o genové editaci s aktivní účastí ČR | BIOTRIN.

Jak je z výčtu aktivit patrné, práce v oblasti biotechnologií nás stále baví a domníváme se, že moderní biotechnologie mají lidstvu co nabídnout, zejména ve vztahu k měnícímu se klimatu. Zároveň doufáme, že se tyto pokročilé vědecké nástroje a metody jednou stanou i běžnou součástí našich každodenních životů, aniž by lidé pochybovali o jejich pozitivním přínosu.

S přáním všeho dobrého do nového roku 2022 a zejména pevného zdraví

BIOTRIN