BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Databáze NBT plodin

On-line databáze zahrnuje vybrané geneticky upravené plodiny, které vznikly s pomocí nových technik šlechtění (NBT, z angl. new breeding techniques), a které jsou buď již uvedeny na trh nebo se jejich uvedení na trh předpokládá v blízké době.

V databázi je možné vyhledávat dle následujících kritérií:

 • plodina - o jaký druh plodiny se jedná
 • země - místo, kde byla nová plodina vyvinuta
 • zacíleno na - zda je nová vlastnost plodiny určená zejména pěstitelům, spotřebitelům, zpracovatelům/prodejcům a/nebo ke šlechtitelským účelům 
 • technika vzniku - jaká technika byla použita ke vzniku nové vlastnosti plodiny
 • stav - v jaké fázi se nachází nová plodina, zda je již komerčně dostupná, nebo (zatím) ve výzkumu
 • povoleno v EU - zda je NBT plodina povolená k uvedení na trh v EU

Základní zkratky použité v databázi:

 • CRISPR - jedna z metod nových technik šlechtění, z angl. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
 • GE - genetická editace, geneticky editovaný
 • GM - genetická modifikace, geneticky modifikovaný
 • GMO - geneticky modifikovaný organismus
 • NBT - nové techniky šlechtění (z angl. New Breeding Techniques)
 • TALE(N) - jedna z metod nových technik šlechtění, z angl. Transcription Activator Like Effector Nuclease(s)
plodina:

1 |2 |

plodina nová vlastnost technika vzniku země
banánovník rezistence vůči viru CRISPR/Cas9 Keňa, USA
bavlník zlepšený růst kořenů CRISPR/Cas9 Čína
bér zelený pozdější kvetení CRISPR/Cas9 USA
brambory rezistence vůči viru, tolerance k zasolení CRISPR/Cas9 Rusko
brambory odolnost proti otlakům a hnědnutí TALEN USA
brambory snížená tvorba akrylamidu v hlízách TALEN USA
brambory snížený výskyt tmavých skvrn TALEN USA
brambory zvýšený obsah amylopektinu v hlízách CRISPR/Cas9 Švédsko
citrusy rezistence vůči bakteriální chorobě CRISPR/Cas9 Čína, USA
hlávkový salát zvýšený obsah vitamínu C a zpomalené hnědnutí CRISPR/Cas9 Čína
ječmen rezistence vůči viru CRISPR/Cas9 Maďarsko
kiwi kompaktnější růst, dřívější doba kvetení CRISPR/Cas9 Nový Zéland
kukuřice vyšší výnos meganukleasy USA
kukuřice tolerance vůči suchu CRISPR/Cas9 USA
kukuřice vyšší výnos CRISPR/Cas9 USA
lnička setá zvýšený obsah oleje CRISPR/Cas9 USA
maniok rezistence vůči viru CRISPR/Cas9 USA
meloun tolerance k herbicidům CRISPR/Cas9 Čína
okurka zvýšená tvorba plodů CRISPR/Cas9 Čína
pampeliška zvětšení kořenové biomasy, zvýšený výnos inulinu i přírodního kaučuku CRISPR/Cas9 Německo

1 |2 |

Vytvoření databáze finančně podpořily:

 Potravinářská komora ČR - Publikace vznikla v rámci Priority D (Bezpečnost potravin) výboru pro bezpečnost potravin a důvěru spotřebitele České technologické platformy pro potraviny ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR (dotační titul 10.E.a/2021).

  Velvyslanectví USA v České republice

Aktuálně

NBT KONFERENCE
26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top