Evropští vědci bojují za zachování NBT v EU

24.10.2018 |

Evropský soudní dvůr (ESD) svým nedávným rozhodnutím de facto "pohřbil" využívání nových technik šlechtění (NBT), resp. moderních technik editace genomu jako je např. CRISPR - viz informace BIOTRINu zde.

Evropští vědci se však nehodlají tak snadno vzdát technologie, která dnes představuje nejlepší nástroj pro naplnění cílů udržitelnosti i konkurenceschopnosti evropského agrárního odvětví. Jde totiž o moderní, rychlou a zároveň dostupnou cestu (tj. vhodnou i pro menší subjekty), jak se poprat s aktuálními i nově přicházejícími výzvami v zemědělství.

Vědecko-výzkumná instituce VIB, sídlící v Belgii a sdružující více než 1.470 vědců z 60 zemí světa, dnes vydala tiskové prohlášení "European scientists unite to safeguard precision breeding for sustainable agriculture". Prohlášení obsahuje i výzvu, ke které se mohou připojit další osoby sdílející obdobný názor a obavy o NBT v EU.

Výzva VIB se týká okamžitého přehodnocení legislativního přístupu k moderním technikám editace genomu (dnes díky výroku ESD považovány za GMO) a změny zastaralé legislativy u GMO v dohledné době. Výzva je směrována na evropské úředníky a politiky, kteří, prostřednictvím schvalovaných směrnic a nařízení, o NBT rozhodují.

K výzvě se může připojit kdokoliv další, nejen vědečtí pracovníci, a to na tomto odkazu: https://vib.formstack.com/forms/crispr

BIOTRIN výzvu vědců VIB podporuje, neboť je v souladu se stanoviskem BIOTRINu, vydaným dne 13. 9. 2018 - viz zde.

 

Zdroj: http://www.vib.be/en/news/Pages/European-scientists-unite-to-safeguard-precision-breeding-for-sustainable-agriculture.aspx