Boj za moderní biotechnologie pokračuje

7.1.2019 |

Loňský rok byl ve znamení nových technik šlechtění (New Breeding Techniques/Technologies – NBT), a to jak na poli vědecko-výzkumném, tak i v oblasti politicko-legislativní.

Také BIOTRIN se na nové techniky šlechtění v loňském roce více zaměřil. Pravidelně jsme zveřejňovali novinky o NBT a 13. září 2018 jsme společně s Vysokou školou chemicko-technologickou uspořádali konferenci „Nové techniky šlechtění (NBT) - naděje pro zemědělství a potravinový řetězec″. Více informací, včetně prezentací z konference, a fotogalerii, naleznete zde.

Horlivější diskuze si NBT získalo zejména po zveřejnění výroku Evropského soudního dvora v Lucemburku (dále ESD), který NBT přisuzuje stejný regulatorní rámec jako GMO. Viz článek BIOTRINu ze dne 26. 7. 2018.

Nespokojených reakcí po vydání výroku ESD bylo a je mnoho. O nesouhlasné vlně vědeckých reakcí jsme informovali v článcích ze dne 24. 10. a 5. 11. 2018. Vědci požadují přehodnocení legislativního přístupu k NBT i změny zastaralé legislativy u GMO. BIOTRIN v obdobném duchu zaslal dopisy na tuzemská ministerstva zemědělství a životního prostředí.

S konkrétní výzvou přišli na sklonku loňského roku také vědci z Centra regionu Haná v Olomouci (dále CRH), z předního českého pracoviště pro biotechnologický a zemědělský výzkum. V souvislosti s rozhodnutím ESD vyzvali premiéra Andreje Babiše a další politiky, aby se zasadili o změnu evropské legislativy týkající se geneticky upravených rostlin v souladu s aktuálním vývojem vědeckého poznání. Podle ředitele CRH Ivo Fréborta i vědeckého ředitele a laureáta Národní ceny Česká hlava 2018 Jaroslava Doležela může verdikt nenávratně poškodit evropské zemědělství i životní prostředí a způsobit odliv inovací mimo EU.

BIOTRIN tyto reakce konkrétních vědecko-výzkumných institucí, případně šlechtitelských organizací, velmi vítá a podporuje. Aktuálně je totiž potřeba, aby svůj nesouhlas vyjádřily právě takové subjekty, kterých se nepříznivá legislativní situace v oblasti moderních biotechnologií nejvíce dotýká.

Je pravděpodobné, že téma NBT bude živě diskutované i v letošním roce.

 

Zdroj: https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/vedeni-crh-zada-politiky-o-zmenu-legislativy-u-geneticky-upravenych-rostlin/