BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Zvýšení obsahu zinku v rostlinách

Mezinárodní skupina odborníků, vedená vědci z Kodaňské univerzity, zjistila, jak se dá regulovat obsah zinku v rostlinách. Tento objev by mohl pomoci zmírnit celosvětově nepříznivou situaci s malnutricí.

Zinek je jedním z nezbytných mikroelementů pro rostliny a živočichy. Nedostatkem zinku trpí přibližně 2 miliardy lidí na celém světě, většinou ti, kteří se živí převážně rostlinnou stravou vypěstovanou na půdách s nízkým obsahem zinku. Jeho nedostatek ve stravě může vést mimo jiné ke zvýšené náchylnosti vůči infekcím, zhoršenému vidění nebo pomalejšímu hojení poranění. Proto výzkumníci hledali způsoby, jak zvýšit absorpci zinku rostlinami. K tomuto účelu byl jako modelová rostlina použit huseníček rolní (Arabidopsis thaliana).

V průběhu výzkumu vědci identifikovali dva proteiny huseníčku rolního (bZIP19 a bZIP23), které fungují jako senzory zinku. Taktéž byla analyzována schopnost rostliny absorbovat zinek a přenášet ho v rostlinných pletivech. Poté byla upravena vlastnost těchto proteinů, které sloužily jako molekulární spínače a ovládaly těsně propojenou síť přenašečů zinku. Díky malé změně vlastností se rostlina začala chovat, jako by byla v neustálém stavu deficitu zinku, a systém příjmu tohoto prvku tak zůstával neustále zapnutý. Tím došlo k úspěšné modifikaci huseníčku tak, aby absorboval více zinku, a to až o 50 % ve srovnání s konvenční rostlinou.

V současné době se tým snaží zopakovat úspěchy své práce u fazolí, rýže a rajčat. Pro tyto účely bude použita metoda CRISPR.

 

Zdroj:

https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18635

 

Aktuálně

MÁTE MOŽNOST VYJÁDŘIT SE!
Veřejná konzultace | Evropská komise


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top