Zvítězili jsme s NGT?

22.2.2024 | Zdeněk Opatrný

 „„We won!“ sdělila mi před pár dny nevládní organizace We Planet (Obr. 1). Popravdě mně do té doby neznámá, ale momentálně zviditelněná svým oslovením evropských vědců a vysokoškolských studentů ve stylu: ukažte svým europoslancům, jaký je váš odborný i lidský přístup ke schválení rozumné legislativy pro techniky NBT/NGT. Podpořte petici odborníků, včetně málem čtyř desítek nobelistů, zveřejněnou počátkem roku týmem profesora Dirka Inzeého.

Nadšeně zareagovalo několik desítek institucí, z nich tři z Česka (Přírodovědecká fakulta UK, olomoucká sekce ÚEB ČSAV a spojené pracoviště téhož ÚEB a UP Olomouc – CATRINA). A vzniklo mimořádně impresivní fotoalbum.

Není to nádhera, vidět jak se vědecké mládí zřetelně vyjadřuje k tomu, čemu odborně rozumí a tím pádem i věří? V kontrastu s naivní ideologii listopadových „Univerzit za Klima“? 

Těžko soudit, jaký vliv měla tato finální aktivita přímo na rozhodování poslanců, ale výsledek hlasování je zřejmý: 307 pro, 263 proti, 41 absencí. Kdo a jak hlasoval za Česko, najděte si na internetu. Podrobnosti v bruselské dikci lze nalézt v tiskovém prohlášení.

Samozřejmě mi nedalo nekonzultovat pár poslanců mně osobně známých. Příklad neutrální: „…Kousek jsem se posunuli, uvidíme, jak ještě dopadne trialog s Radou. Pořad mám ještě obavu aby to nedopadlo jako s GMO, že na to budeme mít legislativu, ale mnoho zemí to unilaterálně zakáže, protože tím směrem se to dost ubírá…“

Obava byla oprávněná – Rada téměř vzápětí dokument neschválila. Proti bylo Polsko, můžeme se ptát proč. Asi za to nemohou samotné námitky proti technologii genových editací. Dnes už je snad i velmi zaujatým „organickým zemědělcům“ či prostě aktivistům zřejmé, že je to obrovská šance pro morálně sympatické a přitom technicky i ekonomicky průchodné „ozelenění planety“ a současně řešení problematiky sucha či vysokých teplot

Citát tuzemského odborníka z Hané: „… na počet zemí to vypadá dobře (potřeba 15, pro 18), ale možná nebude dost hlasů celkem (musí to myslím být státy, které dohromady reprezentují min. 65 % obyvatelstva unie). Takže drama ještě nekončí.

Jak a jestli projde toto, tak nás (nebo spíše firmy) čeká nové kolečko tvrdých jednání ohledně použití licenčních podmínek a patentů. Inu, bude to zřejmě ještě ostré a dlouhé. Opět – lze si vzpomenout na diskuse tohoto typu jak v programu tak v kuloárech pražské konference na závěr českého předsednictví EP v listopadu 2022.

Obr. 1: Souhrn signatářů petice nevládní organizace We Planet

 

Autorský komentář prof. RNDr. Zdeňka Opatrného, CSc., emeritního profesora PřF UK v Praze