Zavedení transgenních plodin zlikviduje ekologické zemědělce

Toto propagandistické heslo vzniklo v souvislosti s kukuřicí nesoucí gen Bacillus thuringiensis a obchodně chytrým, ale nereálným požadavkem ekologických zemědělců mít zákonem zajištěnou nulovou přítomnost transgenních složek ve své produkci. Proto EU vědoma si obchodního charakteru této snahy, postavila z hlediska tolerované přimíseniny transgenů - 0,9% - ekologické zemědělce na roveň konvenčním.