BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Mýty a fakta

Vážení přátelé - všichni, kdo něco píšete, mluvíte, natáčíte, fotografujete nebo kreslíte:

Jako žurnalisté víte, že některé bludy jsou nezničitelné. Jednou někdo udělal chybu v desetinné čárce, a dodnes se věří, že špenát obsahuje nebývalé množství železa. Nejhůře jsou dnes na tom moderní biotechnologie. Kdosi nazval přenos jader do oocytu klonování - a už to této technice nikdo neodpáře.

Neradostná je situace s transgenosí, čili GMO, čili genetickým inženýrstvím. Stačí se podívat na Barony Prášily v našich přehledech medií. Nikdo dnes nemůže být barokním myslitelem, který obsáhl všechno současné vědění. Abyste se neztrapňovali kvůli šibeničním lhůtám, nespolehlivým zdrojům a podobně, připravili jsme vám kromě slovníčku, který je na naší stránce, i seznam bludů o GMO s nejhouževnatějším životem.

Aktuálně

NOVÁ publikace


sběr podpisů
PETICE 
opět prodloužen do
25. 7. 2021


21. října 2021
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen  

Top