BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Mýty a fakta

Vážení přátelé - všichni, kdo něco píšete, mluvíte, natáčíte, fotografujete nebo kreslíte:

Jako žurnalisté víte, že některé bludy jsou nezničitelné. Jednou někdo udělal chybu v desetinné čárce, a dodnes se věří, že špenát obsahuje nebývalé množství železa. Nejhůře jsou dnes na tom moderní biotechnologie. Kdosi nazval přenos jader do oocytu klonování - a už to této technice nikdo neodpáře.

Neradostná je situace s transgenosí, čili GMO, čili genetickým inženýrstvím. Stačí se podívat na Barony Prášily v našich přehledech medií. Nikdo dnes nemůže být barokním myslitelem, který obsáhl všechno současné vědění. Abyste se neztrapňovali kvůli šibeničním lhůtám, nespolehlivým zdrojům a podobně, připravili jsme vám kromě slovníčku, který je na naší stránce, i seznam bludů o GMO s nejhouževnatějším životem.

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTube



ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN



 

 

Top