Využití GMO rostlin místo fosilních paliv

30.5.2022 |

Fosilní paliva a jejich deriváty jsou i přes svůj negativní ekologický dopad stále jednou z hlavních složek průmyslové výroby. Jednou z významných petrochemických surovin používaných například při výrobě LCD obrazovek, displejů mobilních telefonů, ale také v kosmetickém či potravinářském průmyslu, jsou tzv. 4 vinylfenoly (4 VF). A právě na jejich produkci se zaměřil tým vědců z Rothamsted Research (Velká Británie). 

Jako produkční organismus si vybrali jednoletou olejnatou rostlinu lničku setou (Camelina sativa), která je nenáročná na růst, má krátkou vegetační dobu (3,5 měsíce) a její semena jsou bohatá na proteiny a oleje. Bohužel však obsahují také velké množství sinapinu, což je tzv. antinutriční faktor, který brání využívání semen lničky ať už v potravinářském průmyslu či jako krmivo. 

Sinapin v semenech běžně vzniká jako produkt metabolického odbourávání hydroxyskořicových kyselin. A právě tuto metabolickou dráhu se vědcům podařilo pomocí cílených genetických modifikací pozměnit tak, aby v semenech místo sinapinu vznikaly různé volné i vázané 4 VF, např. 4 vinylguaiakol s charakteristickým aroma hřebíčku nebo 4 vinylsyringol (známý také jeako Canolol) používaný jako potravinářský konzervant. Semena takto pozměněné rostliny obsahovaly o 95 % méně sinapinu a zároveň dvojnásobné množství žádaných 4 VF molekul. Rostliny byly navíc úspěšně vypěstovány nejen v laboratorních podmínkách, ale také ve standardních sklenících a na polích.

Nezbývá než doufat, že modifikovaná lnička bude brzy běžně využívaná jako trvale udržitelná „zelená továrna“ produkující průmyslově významné suroviny, čímž by se alespoň částečně snížila naše závislost na fosilních palivech. 

 

Zdroje: