Využití GM makrofágů pro cílené potlačení infekcí imunosuprimovaných pacientů

7.8.2023 |

Přestože jsou infekce bakteriemi rodu E. coli značně nepříjemné a obtížné, v drtivé většině případů nepředstavují přímé ohrožení života pacienta. Jinak je tomu však u pacientů, jejichž imunitní systém nefunguje tak, jak by měl, například v důsledku léčby autoimunitních onemocnění, AIDS nebo leukemii. Právě na léčbu infekcí pacientů s leukemií a jinými variantami rakoviny krve se ve svém výzkumu zaměřují vědci z  Technical University of Denmark (DTU). Jimi navržený nový způsob léčby je již v první fázi klinických testů.

Konvenčními antibiotiky se v současné době řeší prakticky všechny bakteriální infekce, nicméně v některých případech se jejich užívání neobejde bez dalších problémů. Velkým problémem současné medicíny a mikrobiologie je vznik a šíření antibiotické resistence bakterií, který často vede až k multiresistenci. I kvůli tomuto problému bývají u pacientů s oslabeným imunitním systémem používána širokospektrá antibiotika, nicméně jejich užívání může vést k poměrně katastrofické destrukci střevního mikrobiomu pacienta, v horším případě doprovázené selektivním přemnožením resistentního kmenu přítomného oportunního patogena. Léčivo cílené specificky pouze na negativně působící bakteriální kmen by tedy mohlo zmíněným pacientům signifikantně vylepšit vyhlídky na přežití.

Jako potenciálně velmi dobře cílitelná antimikrobiální činidla by mohlo být využito specifických bakteriofágů. Právě touto problematikou se zabývá vědecká skupina z DTU v kolaboraci se slovinskými (JAFRAL) a americkými (JMI Laboratories a Division of Infectuous Diseases at Weill Cornell Medicine)  kolegy. Z velké knihovny 162 běžně se vyskytujících fágů vybrali několik zástupců vhodných pro cílenou aplikaci proti E. coli. Pomocí metod syntetické biologie, obzvláště CRISPR-Cas pak ještě zvýšili jejich schopnost napadat zmíněné bakterie. 

Jako samotné léčivo, které pojmenovali SNIPR001, pak navrhují použití koktejlu čtyř takto upravených fágů. Své výsledky týkající se klinického využití takto upravených fágů, publikovali začátkem letošního května v Nature Biotechnology. Výsledky potvrzují oproti běžným fágům velmi účinné a specifické působení proti biofilmům E. coli a dokonce značné snížení výskytu E. coli ve střevě myší i prasat bez signifikantní změny přirozené mikrobioty. SNIPR001 je nyní ve fázi klinického vývoje a FDA (americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) mu udělil označení Fast-Track (urychlené přezkoumání).

Toto potenciální léčivo by mohlo kromě značné pomoci pacientům s poruchami imunity znamenat i možné řešení problému, který představuje antibiotické resistence nejen v případě E. coli. Držme výzkumníkům palce v klinických testech, neboť zavedení této novelní fágové terapie by mohlo otevřít dveře k léčbě mnoha jiných bakteriálních onemocnění a zlepšit kvalitu života celé společnosti.

 

Zdroje: