BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Vyšší výnosy kukuřice díky rýži

Výzkumníci z anglického institutu Rothamsted Research objevili, že se díky rýži dá zvýšit produktivita kukuřice. S pomocí genové technologie vnesli do rostlin kukuřice gen z rýže, který reguluje akumulaci sacharózy v zrnech, což zároveň vede ke zvýšení počtu zrn na rostlinu. Tato slibná technologie by mohla být využita i u jiných zemědělských plodin jako například pšenice nebo rýže.

Zdroj: Rothamsted Research

Rýžový gen (na obrázku modře vykreslen) ovlivňuje funkci signální molekuly trehalóza-6-fosfát (T6F), která v kukuřici reguluje hospodaření se sacharózou. Geneticky modifikovaná (GM) kukuřice má sníženou úroveň T6F ve floému, což umožňuje zvýšený pohyb sacharózy pro tvorbu zrn, a šťastnou náhodou též zvyšuje míru fotosyntézy, a tím i produkci sacharózy potřebnou pro více zrn. Tato GM technologie zároveň udržuje zvýšenou produktivitu rostlin i v suchých oblastech.

Funkčnost nové technologie byla ověřena nejen v laboratoři, ale též v tříletých polních pokusech.

 

Zdroj: https://www.rothamsted.ac.uk/news/sweet-way-greater-yields

Aktuálně

​POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIEZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN

Top