BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Vyšší výnosy díky příbuzným

Nenechte se nadpisem zmást, nejedná se o záhadného strýčka, který zázračně zhodnotí vaše investice. Jde o zvýšení výnosu rostlin pěstovaných v monokultuře. Z historického hlediska byly u hlavních plodin vybírány pro další pěstování rostliny se zlepšenou produktivitou, jako jsou např. vzpřímené listy nebo kratší stonky umožňující pěstovat větší množství rostlin na menší ploše. Podle švýcarských vědců z University of Zurich a výzkumného centra Agroscope takto zvýšená produktivita závisí na kooperativním růstu geneticky blízkých rostlin, které by však jako jednotlivci neuspěly v kompetitivním prostředí. 

Podle jejich hypotézy, založené na teorii her, obsahuje genom rostlin alely, které při pěstování v monokultuře podporují kooperaci jednotlivých rostlin, ale zároveň představují nevýhodu při růstu mezi geneticky odlišnými jedinci. Tato hypotéza byla následně otestována na 98 různých genotypech tradičního rostlinného modelu huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana). Srovnání výsledků umožnilo vědcům identifikovat minoritní alelu na třetím chromozomu, která snižuje rozrůstání kořenů, čímž potlačuje kompetici mezi jednotlivými rostlinami a zvyšuje tak celkový výnos monokultury. Zároveň je tato alela zodpovědná za rezistenci vůči patogenům, což poskytuje monokultuře další výhodu.Společné pěstování rostlin nesoucích tuto alelu vedlo ke zvýšení výnosu biomasy o 15 %. 

I když zatím byla zatím hypotéza vědeckého týmu ověřena pouze na huseníčku, autoři studie uvádějí, že jejich poměrně jednoduchý postup může být v budoucnu využit k identifikaci kooperativních alel také u jiných rostlin. Mohlo by se tak jednat o efektivní způsob zvýšení výnosů s využitím tradičních metod šlechtění, tedy bez zásahu do genového fondu rostlin. 

 

Zdroj:
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=19911

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top