Vyřazení Seraliniho studie z vědeckých publikací

3.12.2013 |

Seraliniho studie spojující GM kukuřici s nádory potkanů je vyřazena z vědeckých publikací

Mezinárodní vědecký časopis Food and Chemical Toxicology vyřadil ze svých vědeckých publikací kontroverzní článek, který tvrdí, že GM kukuřice způsobuje nádory u potkanů. Článek prof. Seraliniho a jeho týmu byl původně odsouhlasen recenzenty časopisu a publikován v minulém roce (viz Séralini, G.-E. et al. Food Chem. Toxicol. 50, 4221–4231; 2012). Reakcí na něj byla bouře protestů jiných vědeckých týmů, včetně EFSA nebo německého federálního institutu pro hodnocení rizik v Berlíně – BfR. Podle stanoviska Elsevieru (vydavatele časopisu Food and Chemical Toxicology) není důvodem pro vyřazení článku důkaz o podvodu nebo záměrném zkreslování dat, ale důvodem je nemožnost vytvoření definitivního závěru na základě malého vzorku pozorovaných zvířat a jejich typu. Potkani kmene Strague-Dawley totiž sami o sobě inklinují k tvorbě nádorů mnohem více než jiné kmeny, a to bez ohledu na složení krmné dávky.

Prof. Seralini byl začátkem listopadu vyzván, aby svůj článek odvolal, nicméně on i jeho tým si za výsledky i nadále stojí. Podpořili jej také zástupci CRIIGEN (francouzská komise pro GMO) nebo členka Evropského parlamentu Corinne Lepage, která je zároveň spoluzakladatelkou CRIIGEN.

Stále však výrazně převažují nesouhlasné názory na Seraliniho studii; faktem také je, že zatím se žádnému jinému vědeckému týmu nepodařilo Seraliniho výsledky negativního vlivu GMO na zdraví zvířat či lidí potvrdit.