BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Vyhlídky do budoucnosti GMO

Zatímco je v Číně rýže nejdůležitější potravinou, je kukuřice stále nejdůležitějším zdrojem krmiv. „Phytase-maize“ je kukuřice geneticky modifikovaná, aby obsahovala enzym fytázu. Klasická kukuřice totiž obsahuje fytáty, v nichž je vázaný fosfor, ale monogastrická zvířata jako jsou vepři nebo drůbež nedokáží pomocí svých trávicích enzymů fytáty rozkládat. Z toho vyplývá, že důležitý stavební prvek fosfor odchází z těla zvířat prakticky nevyužit. Fytáza je činitel, který fytáty štěpí a zvířata lépe prospívají. Navíc není tak vysoký obsah fosforu v jejich exkrementech a nezatěžuje tolik životní prostředí. Maso je stále žádanější potravinou v rychle se rozvíjející zemi jako je Čína. To v současnosti znamená zvýšení dovozu drahé kukuřice pro výkrm prasat, kuřat, kachen a další drůbeže. Proto má pěstování GM kukuřice s fytázou naději právě v této zemi. Odrůda byla povolena už v roce 2009. Také má podporu vědeckých pracovníků, kteří opakovaně zdůraznili strategickou důležitost biotechnologických plodin za přepokladu odpovědného testování bezpečnosti před uvedením do oběhu.

Jiné asijské země jako Vietnam a Indonézie provádějí polní pokusy s herbicid tolerantní kukuřicí a s Bt kukuřicí. Jejich komercializace se předpokládá v roce 2015.

Dalším již dříve zmiňovaným geneticky modifikovaným produktem určeným v blízkém termínu pro farmáře je „Zlatá rýže“. Na Filipinách by mělo dojít k pěstování v roce 2016. Bohužel, realizace se všude stále odkládá a tolik potřebný vitamin A pro asijskou populaci, zejména děti trpící jeho nedostatkem, není ve formě obohacené rýže k dispozici.

V Americe roste používání GM kukuřice tolerantní k suchu a důležitý bude přesun této technologie do vybraných zemí Afriky.

Také virus resistentní fazole firmy EMBPARA z Brazílie byly schváleny a jejich pěstování se předpokládá od roku 2015.

U GM sóji se očekává rozšíření jak v Brazílii tak v sousedních zemích.

V Africe jsou 3 země ( Jihoafrická republika, Burkina Faso, Sudan), které již úspěšně zavedly pěstování biotechnologických plodin. Dalších 7 zemí provádí v současnosti polní testování, které by mělo přejít do komercializace. Jedná se především o GM bavlník a GM kukuřici, které jsou osvědčené. Z novějších GM odrůd je velmi důležitá k suchu tolerantní kukuřice (WEMA), která čeká na povolení (snad 2017).

Ve hře je také méně známá plodina vigna (cowpea). Je to bobovitá rostlina, luštěnina s vysokým obsahem bílkovin a škrobu. Je geneticky modifikovaná na rezistenci vůči hmyzu a měla by být dostupná v blízké době. Farmáři by tak mohli získat výhodné krmivo.

Aktuálně

NOVÁ publikace


sběr podpisů
PETICE 
opět prodloužen do
25. 7. 2021


21. října 2021
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen  

Top