Vinou transgenních plodin necitlivých na určitý herbicid vzniknou "superplevely"

Tolerance k určitému herbicidu je velmi selektivní. Přenést se může jen na nežádoucí rostliny (plevel), pokud se s nimi plodina kříží. Z dosud schválených rostlin je to v našich podmínkách jen případ řepky. Kříženec řepky a plevele, který by získal tento gen, má obvykle sníženou plodnost a bude necitlivý jen na jeden herbicid, ostatní ho zničí. Gen se v křížencích udrží v dalších generacích pouze tehdy, budou-li vystaveny stejnému herbicidu, jinak se během dalších generací vytratí.