Vědcům se podařilo identifikovat geny, které pomáhají plodům adaptovat se na sucho

23.1.2023 |

V prosincovém čísle časopisu Plant Physiology byla publikována studie vědců z Boyce Thompson Institute (BTI) a Cornell University, která poskytuje komplexní obraz o změnách genové exprese v reakci na vodní stres u ovoce – konkrétně u rajčete. Jedná se o vůbec první studii tohoto typu. Vzhledem k tomu, že se očekává, že změna klimatu povede k častějším obdobím sucha, tento objev, který by mohl pomoci rostlinám přizpůsobit se nedostatku vody, je zcela zásadní. 

Výzkumný tým se zabýval expresí genů v listech rajčat a v šesti částech samotného plodu (v oplodí, placentě, septu, kolumele, dužině, semenech), a to ve dvou různých obdobích (růst a zralost) a za čtyř podmínek vodního stresu (žádný, mírný, střední a silný). Vědci uvádějí, že každá část plodu se v čase měnila jedinečným způsobem, jelikož více než 50 % exprimovaných genů bylo specifických pouze pro jednu z částí plodu. Zároveň bylo zjištěno, že méně než 1 % exprimovaných genů bylo společných pro všechny části plodu. 

Jelikož se vědcům v této studii podařilo identifikovat hned několik genů, zaměří se nyní na vybrání těch, které by mohly pomoci šlechtitelům ve vývoji ovoce, které se dokáže adaptovat na suché podnebí. Nemuselo by se přitom jednat jen o rajčata, ale například také o hrozny, jablka a další ovoce. Vystavení rajčat mírnému suchu navíc vedlo k pozitivním účinkům, jako ke zvýšení obsahu lykopenu (antioxidant) ve zralých rajčatech či zvýšené biosyntéze škrobu (sladší plody). 

Projekt byl podpořen granty Národní vědecké nadace (IOS-1339287) a Ministerstva zemědělství USA (59-8062-9-003P, 2020-03667 a 2019-67013-29240).

 

Zdroje: