Vědci potvrdili přírodní původ koronaviru SARS-CoV-2

6.4.2020 |

Koronavirus SARS-CoV-2 je nově objevený kmen z čeledi Coronaviridae způsobující vážné respirační onemocnění zvané COVID-19. Na jeho propuknutí upozornily Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) čínské úřady na konci roku 2019. Od té doby virus způsobil celosvětovou pandemii a rozšířil se do více než 70 dalších zemí. Vzhledem k celosvětové nouzové situaci v oblasti veřejného zdraví považují vědci za důležité porozumět původu viru, aby bylo možné lépe předcházet dalším zoonotickým událostem podobného charakteru. Podle zjištění zveřejněných v časopise Nature Medicine vznikl koronavirus SARS-CoV-2 přirozenou evolucí.

Kristian Andersen, PhD (Scripps Research Institute, USA) a jeho spolupracovníci z několika dalších výzkumných institucí porovnali získané sekvence genomu SARS-CoV-2 s dostupnými genomovými sekvencemi již známých kmenů koronavirů, aby odhalili původ a evoluci viru SARS-CoV-2. Při analýze dat se zaměřili na dvě důležité vlastnosti viru: doménu vázající se na receptor (RBD, angl. Receptor-binding protein) umožňující zachycení viru na hostitelských buňkách a místo štěpení, tj. molekulární nástroj viru pro průnik vnějšími stěnami do hostitelských buněk. Na základě těchto analýz vědci nenašli žádný důkaz, že byl virus vyroben nebo jinak upraven v laboratoři, a došli tak k závěru, že je virus produktem přirozené evoluce.

Obrázek: Porovnání sekvencí genomu SARS-CoV-2 s příbuznými koronaviry.

Fig. 1

Zdroj: The proximal origin of SARS-CoV-2

 

Pro vysvětlení původu SARS-CoV-2 navrhli vědci dvě nejpravděpodobnější možnosti. První variantou je, že se virus vyvinul do svého současného patogenního stavu přirozenou selekcí ve zvířecím hostiteli, a poté byl přenesen na člověka. Podobně tomu bylo u předchozích nákaz koronaviry, kdy se lidé nakazili virem po přímém kontaktu s cibetkou (SARS) nebo velbloudy (MERS). Za nejpravděpodobnější rezervoár SARS-CoV-2 považují vědci netopýry, z nichž může být přenos virů na člověka zprostředkován jiným přechodným hostitelem.

Druhou možností původu SARS-CoV-2 je přirozený výběr u lidí po přenosu zoonóz, tedy přenesení nepatogenního viru ze zvířecího hostitele na člověka, v němž se poté virus vyvinul do jeho současného patogenního stavu v lidské populaci. Tuto teorii podpořil fakt, že některé koronaviry, izolované např. z luskouna, mají velmi podobnou strukturu RBD jako SARS-CoV-2. Koronavirus z luskouna tak mohl být přenesen na člověka buď přímo nebo prostřednictvím zprostředkujícího hostitele, např. cibetky nebo fretky.

Vědecké důkazy ukazují, že SARS-CoV-2 není záměrně laboratorně upraveným virem. Zároveň je ale obtížné v současné době stanovit, která z uvedených teorií jeho přirozeného vzniku je pravděpodobnější. 

 

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9