Vědci popsali způsob, jak se rostliny vyhýbají soli

27.2.2023 |

Mnoho rostlin není schopno růst v prostředí, které obsahují příliš mnoho solí. Vysoká salinita půdy ztěžuje získávání vody z půdy a může znemožnit získání potřebných živin. Vědci z University of Copenhagen zjistili, že rostliny mohou změnit směr růstu kořenů a růst tak mimo slané prostředí. Tento objev může pomoci zmírnit zrychlující se globální problém vysoké salinity půd.

Prof. Staffan Persson uvedl, že svět potřebuje plodiny, které lépe odolávají slaným podmínkám. Schopnost rostlin ovlivnit směr růstu kořenů již byla známa, ale dosud nebylo jasné, jak tento mechanismus funguje. Prof. Persson společně se svými vědeckými kolegy objevili, co se děje uvnitř rostlin na buněčné a molekulární úrovni v momentě, kdy kořeny rostlin přijdou do styku se slaným prostředím. 

Bylo zjištěno, že rostliny při detekci soli v prostředí uvolňují stresový fytohormon, kyselinu abscisovou. Ta způsobuje reorganizaci malých proteinových trubiček v buňce, nazývaných cytoskelet, což způsobí, že celulózová vlákna obklopující kořenové buňky provedou podobné přeskupení. Kořen se tedy zkroutí takovým způsobem, že roste pryč od slaného prostředí. Pro potvrzení své teorie se vědci ve svém výzkumu zaměřili i na cílené zabránění tomuto procesu. Pomocí mutace jedné aminokyseliny v proteinu, který řídí zkroucení kořene, se jim podařilo schopnost změny směru růstu kořenů potlačit.

Hlavní role, kterou v popsaném procesu hraje kyselina abscisová, je pro vědce velkým překvapením. Až dosud se věřilo, že fytohormon auxin řídí schopnost rostliny měnit směr v reakci na různé vlivy prostředí. Výsledky této studie tak mohou otevřít cestu pro vývoj odrůd plodin tolerantnějších vůči soli.

 

Zdroje: