Vědci objevili nový protein k potlačení škůdce na kukuřici

11.10.2016 |

Vědci firmy DuPont Pioneer objevili protein, který nepochází z bakterie Bacillus thuringiensis, a má insekticidní účinky na bázlivce kukuřičného rozšířeného v Americe i v Evropě.

Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera virgifera) poškozuje kořenový systém rostlin a je jedním z nejvýznamnějších hmyzích škůdců zavlečených v posledních 50 letech do Evropy ze Severní Ameriky. Do České republiky pronikl v roce 2002 z prvotního ohniska v Srbsku. Nejvíce je ohrožená jižní Morava, kde jsou výskyty tohoto škůdce opakovaně mnohem vyšší než jinde. Doporučený způsob ochrany je uplatňování systému integrované ochrany rostlin a základem zůstává omezení monokulturního pěstování kukuřice, tj. střídání kukuřice s jinými plodinami v osevním postupu.

Ve světě již existuje možnost přímé biologické ochrany proti bázlivci, a to pěstování geneticky modifikovaných odrůd kukuřice. Jedná se o Bt-odrůdy obsahující insekticidní protein z bakterie Bacillus thuringiensis, který je však odlišný od Bt-kukuřice rezistentní vůči zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis). V EU prozatím není povoleno pěstování Bt-odrůd odolných vůči bázlivci. V USA byla navíc zjištěna rezistence bázlivce na tento toxický Bt-protein, která se u něj rozvinula díky nesprávnému agrotechnickému užívání Bt-kukuřice.

I proto je pro pěstitele kukuřice zajímavá zpráva o nalezení nového, ne-Bt-proteinu označovaného vědci  IPD072Aa, který byl isolován z bakterie Pseudomonas chlororaphis. Transgenní kukuřice s IPD072Aa projevuje schopnost obrany proti bázlivci i v polních podmínkách. Vědci vyslovili názor, že objevený protein může být rozhodující komponentou v ochraně kukuřice před škůdci v budoucnosti. Jedná se o alternativní zdroj proteinu s insekticidními účinky, jiný než Bt.

 

Zdroje:

Crop Biotech Update, September 28, 2016 - http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14798

http://eagri.cz/public/web/file/288059/Bazlivec_kukuricny_v_CR_2013_final.pdf

http://www.agris.cz/clanek/176000