Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin

1.6.2020 |

Vědci z  University of Leiden (Nizozemsko) objevili gen, který ovlivňuje růst rostlin po jejich odkvětu.

Rostliny mají na svých stoncích tzv. růstové body. Jedná se o skupiny kmenových buněk, které mohou tvořit nové stonky s listy nebo květy. U trvalých rostlin zůstává řada těchto bodů ve vegetativní fázi, takže po kvetení může rostlina pokračovat v růstu i v dalším roce. U jednoletých rostlin se toto neděje a rostlina umírá.

Remko Offringa, profesor rostlinné vývojové genetiky, a jeho tým objevili gen AHL15, který určuje, zda růstové body rostliny zůstanou po kvetení schopné dalšího vývoje a růstu.

Funkci genu AHL15 demonstrovali na jednoleté rostlině huseníčku rolním (Arabidopsis thaliana). Nejprve gen nadměrně exprimovali, aby byl aktivnější než za normálních podmínek. U takto modifikovaných rostlin zůstaly některé růstové body ve vegetativní fázi. Rostliny po květu nadále rostly a mohly kvést několikrát. Když vědci gen naopak deaktivovali, všimli si, že mají rostliny kratší životnost než obvykle.

Tímto způsobem tak prokázali, že gen AHL15, který nazvali REJUVENATOR, reguluje životnost rostlin.

Objev tohoto genu přispívá k základním znalostem o historii a stárnutí rostlin. Kromě toho může také poskytnout odpověď na otázku, proč jsou určité druhy rostlin jednoleté a jiné víceleté. Od toho se odvíjejí také potenciální praktické aplikace v zemědělství, jelikož mnoho potravinářsky významných plodin (např. rýže a pšenice) je jednoletých.

Udržování některých jejich růstových bodů ve vegetativní fázi by umožnilo několik sklizní z jedné plodiny a tím i navýšení výnosu. S tím souvisí i další výhoda – zemědělci by nemuseli zpracovávat půdu tak často, a v důsledku toho by zůstal půdní biom neporušený, což je v souladu s cíli udržitelné produkce v zemědělství.

 

Zdroj:

https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2020/04/longevity-gene-discovered-in-plants 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18076