Vědci EU zpochybňují povinnost testování nových GMO na zvířatech

15.9.2013 |

Nová evropská legislativa požaduje pro zhodnocení (ne)rizikovosti geneticky modifikovaných organismů (GMO) 90 denní krmnou studii na potkanech, a to i v případě modifikací jednoho znaku či testování GM rostlin, u nichž se kombinovaných modifikací dosáhlo tradičním křížením. Proti tomuto požadavku vystoupili vědci z Velké Británie a Nizozemí (Harry A. Kuiper, Esther J. Kok, Howard J. Davies). Také EFSA doporučuje tento typ testování pouze za určitých podmínek. Vědci, kteří se postavili proti povinnému testování GMO na zvířatech, argumentují zejména tím, že takové testování vzhledem ke zřejmým metodickým slabinám nepřináší žádné zásadní informace pro zhodnocení rizika u nových GMO. Zároveň dodávají, že existují jiné analytické a toxikologické metody, jak určit krátkodobé i dlouhodobé účinky GM krmiv. Navíc požadavek na rutinní testování nových GMO u potkanů je v rozporu se snahou Evropské komise snížit obecně testování na zvířatech.

Citace příslušného článku: H. A. Kuiper, E. J. Kok, H. V. Davies (2013): New EU legislation for risk assessment of GM food: no scientific justification for mandatory animal feeding trials. Plant Biotechnology Journal, Vol. 11, Issue 7, p. 781 – 784.