V potravinách z transgenních plodin "jíme geny"

Geny jíme stále. Každá rostlinná buňka obsahuje víc než 30 000 genů. Potraviny mohou obsahovat okolo 100 000 bakterií v jednom gramu. Bakterie má 3 až 5 tisíc genů, takže v gramu potraviny sníme až půl miliardy bakteriálních genů.