Tyto plodiny hubí neškodný (užitečný, krásný) hmyz

Je třeba vždy porovnat kolik a jakých herbicidů se používá v "tradičním" způsobu pěstování a při použití transgenní odrůdy. Vesměs se "tradičně" používá více herbicidů, je jich větší paleta a mají delší dobu persistence v půdě případně vyšší toxicitu. Tradiční běžné používání herbicidů vyvolalo skutečné "superplevely" U nás je jedno rdesno a merlík necitlivý na pět herbicidů! To nemá nic společného s transgenosí, ale např. s údržbou železničních tratí