Transgenosí člověk vnáší do přírody "nové geny", které pak "mohou uniknout a zamoří přírodu

Geny používané při transgenosi jsou brány z přírody. Např. gen v nejběžnější transgenní plodině - sóje tolerující glyfosát - je z bakterie rodu Agrobacterium. Této bakterie, a tedy i toho genu, je v půdě řádově milion v gramu. Prakticky stejný gen mají i ostatní půdní bakterie a bakterie žijící na povrchu rostlin a ve vodě. Jen v půdě je okolo miliardy bakterií v gramu a tedy i stejný počet "vydání" tohoto genu. Příroda je tedy už dostatečně "zamořena" vlastním genem.