Transgenose je "hraní si na Boha"

Transgenose přenáší přirozené geny vzniklé evolucí z jednoho organismu do druhého, který se s dárcem genu obvykle nemůže křížit. Šlechtitelé to provádějí dávno: např. do pšenice přenesli gen pýru, smíchali geny pšenice a žita. Transgenose pouze dokáže přenosy mezi vývojově ještě vzdálenějšími organismy. Zpravidla se ke 30 000 až 40 000 genů přidává jeden až čtyři. Vzniklý organismus se proto liší od původního jen nepatrně. Zato "klasičtí" šlechtitelé "stvořili" např. ratlíka (dílo člověka) z vlka (stvořeného Bohem nebo přírodou). To je mnohem podstatnější zásah do "díla božího".