Transgenní plodiny vytlačí tradiční odrůdy a sníží rozmanitost plodin

Zemědělství bude vždy dávat přednost výkonným odrůdám před méně výkonnými, byť "tradičními". To není specialita transgenních plodin, ale platí to pro všechny nové výkonnější odrůdy.