Transgenní plodiny se rozšíří do přírody a vytlačí volně rostoucí rostliny

Aby se transgenní plodina mohla volně šířit v přírodě díky jednomu nebo dvěma genům, je zcela nereálné. Jiná otázka je přenos genů na jiné rostliny, se kterými se plodina může křížit. Takovéto riziko může nastat při splnění tří podmínek: kříženec musí být plodný, přenášet transgen a díky němu mít v přírodě selekční výhodu. Dosud používané transgeny nesplňují poslední podmínku. Transgeny zajišťující snášenlivost k mrazu, soli v půdě, vysychání, zatopení apod., by tuto podmínku mohly splňovat.