Transgenní plodinu jsou "mutanty"

Mutace je změna vlastního genetického aparátu , která vznikne spontánně nebo je uměle vyvolána - třeba zářením nebo chemikálií. Přirozeně vzniklé mutanty jsou základem přirozeného výběru - evoluce - všech forem života - to je základ darwinismu. Jsou také základem klasického šlechtitelství, které v poslední době navíc vyvolává změny umělé. Transgenose nemění vlastní genetický aparát, ale přidává k němu genetickou informaci jiného organismu.