BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Terénní zkoušky geneticky modifikovaných komárů

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) udělila společnosti Oxitec Ltd. povolení k experimentálnímu použití geneticky modifikovaných (GM) tropických komárů Aedes aegypti v terénu. Toto schválení umožní společnosti Oxitec pokračovat na svých projektech s využitím technologie Mosquito Friendly™. Tato technologie byla navržena pro kontrolu populací komárů a snížení šíření nemocí přenášených komáry.

GM komáři figurují ve výzkumu a vývoji již více než deset let. V tomto oboru pracují experti z různých zemí včetně USA, Velké Británie a Brazílie.

Schválení EPA je velkou příležitostí pro rozvoj dalších studií v USA za účelem prozkoumání škálovatelných nástrojů k potlačení hrozby komárů Aedes aegypti. Komáři tohoto druhu přenáší takové choroby, jako jsou horečka dengue, horečka zika, chikungunya a žlutá zimnice. Před vyjádřením EPA sdělily své kladné stanovisko další americké organizace, včetně Amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí, Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv a Amerického ministerstva zemědělství.

V současné době jsou GM komáři úspěšně nasazeni na území Brazílie. Schválené terénní zkoušky budou v USA provedeny v Monroe County na Floridě v létě 2020 a v Harris County v Texasu v roce 2021, tedy pokud i státní a místní úřady rovněž udělí svá příslušná schválení.

Terénní zkoušky budou zahrnovat vypouštění samců GM komárů, kteří nesou gen kódující protein zabraňující přežití samičích potomků, vzniklých spárováním s divokými samicemi komárů. Očekává se, že samčí potomci komárů přežijí až do dospělosti, a budou stále přenášet zájmový protein, čímž se zajistí vícegenerační účinnost technologie. Během pokusů v terénu bude vypuštěná populace komárů v ošetřovaných oblastech pečlivě monitorována. Každý týden se budou odebírat vzorky, které potvrdí, že nová vlastnost komárů po několika generacích nevymizí.

EPA uvedla, že provádění pokusů v terénu nebude mít žádné nepříznivé účinky na zvířata a že nebude představovat riziko pro člověka, protože do životního prostředí budou vypouštěni pouze samčí komáři, kteří lidi ani zvířata neštípou. EPA se také vyjádřila, že toto může být užitečný nástroj ke zpomalení šíření nemocí přenášených komáry, vzhledem k tomu, že současní komáři se stávají rezistentní vůči insekticidům.

Udělené povolení k experimentálnímu použití je navrženo tak, aby otestovalo vhodnost GM komárů ke snížení populace komárů v kontrolovaném prostředí za vhodných podmínek. To je počáteční krok pro možnost širšího použití v USA.

 

Zdroje:

https://content.govdelivery.com/accounts/USAEPAOPPT/bulletins/2896a76

https://www.oxitec.com/en/news/oxitecs-friendly-mosquito-technology-receives-us-epa-approval-for-pilot-projects-in-us

 

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top