Tajemství genetické informace vanilky odhaleno

2.3.2021 |

Vanilka je jednou z nejoblíbenějších přísad v potravinářském průmyslu. Celosvětová dodávka vanilkového extraktu pochází primárně ze sušených tobolek tropických druhů orchidejí Vanilla planifolia. Navzdory značné oblibě a širokému využití vanilky, díky čemuž je pro pěstitele obtížné uspokojit globální poptávku, dosud nejsou využívány genetické modifikace (GM) např. pro zvýšení její odolnosti vůči škůdcům. Američtí vědci (University of Florida) se touto problematikou zabývali ve studii publikované v prestižním časopisu Nature Food.

Většina regionů pěstujících vanilku (např. Madagaskar, Indonésie, Uganda) spoléhá na vegetativní množení, díky čemuž v komerční produkci převládají geneticky identické rostliny; genetická rozmanitost vanilky je tak velmi omezená.

Vědci se zaměřili na analýzu genetických rysů a pomocí sekvenace odhalili varianty sekvencí genů, které ovlivňují biochemickou dráhu vanilinu a mohou se podílet na výsledné kvalitě vanilky. Sekvenovali příbuzné druhy, které nejsou tolik komerčně rozšířené jako zmíněná Vanilla planifolia, např. Vanilla tahitensis, Vanilla mexicana nebo Vanilla pompona, a přečetli tak celý genom vanilky.

Při této analýze identifikovali geny, které mohou ovlivnit produktivitu a zvýšit odolnost vůči škůdcům. Mezi hlavní poznatky výzkumu patří odhalení rezistence komerčně nerozšířených druhů, jako je Vanilla pompona, vůči patogenům. Geny stojící za touto rezistencí by tak mohly být nástrojem, jak zvýšit odolnost Vanilla planifolia vůči různým chorobám.

Informace o genomu vanilky prezentované ve studii mohou výrazně urychlit vývoj nových odrůd se zlepšenými vlastnostmi, aniž by to ovlivnilo její chuť. Jak podotýkají autoři studie, znalost genomu je prvním krokem k poznání daného organismu a odhalení možných způsobů jeho úprav.

Žádoucí změnou kromě již zmíněné zvýšené odolnosti vůči škůdcům a chorobám, s nimiž se pojí i vyšší výnos, je např. vyšší kvalita tobolek a výraznější aroma. U potenciálních GM odrůd vanilky vědci také vyzdvihují možnost snížení množství chemických postřiků, které jsou v současné době k jejímu efektivnímu pěstování potřeba.

Hlavním producentem vanilky je Madagaskar, jenž zabezpečuje více než 80 % světové produkce. Největším dovozcem vanilky jsou pak Spojené státy americké, které zajišťují výrobu vanilkového extraktu – jednoho z nejoblíbenějších a současně nejdražších koření světa. Pokud by bylo možné pěstovat vanilku ve velké míře na území USA (zejména na Floridě, která nabízí vhodné klimatické podmínky), byly by značně sníženy náklady na její transport, a tudíž i cena extraktu. Vědci se domnívají, že výsledky jejich práce jsou základním kamenem, díky němuž bude možné pěstování vanilky rozšířit i na jihu Floridy. Jejich cílem je, aby se vanilka stala v této oblasti stabilní a úspěšnou plodinou.

 

Zdroj:

https://www.nature.com/articles/s43016-020-00197-2

http://blogs.ifas.ufl.edu/news/2020/12/11/cracking-the-code-on-growing-vanilla-dna-mystery-uncovered-by-latest-uf-ifas-research-in-south-florida/

https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18502